Cyfle i weld Lea Adams yn arlunio yn Arad Goch


12.08.13


Mae'r ymateb i'r arddangosfa o waith celf gan ein artist preswyl Lea Adams wedi bod yn syfrdannol! Mae bron pob un darn yn yr arddangosfa wedi ei werthu sy'n dangos bod dyfodol disgaliar i'r ferch ifanc sy'n byw ym Mhenrhyncoch.

Yn ogystal â chyfle i weld yr arddangosfa, bydd cyfle i'r cyhoedd gwrdd â Lea wyneb yn wyneb wrth iddi arlunio yn y cyntedd yn Arad Goch Dydd Mercher a Dydd Iau yma, y 14eg a'r 15fed o Awst.

"Rydw i'n awyddus i gwrdd â phobl wyneb yn wyneb ac i rannu sut dwi'n mynd ati i greu fy ngwaith, felly rydw i wedi penderfynnu gwneud casgliad o bortreadau byrfyfyr ac rwy'n gyffrous iawn i weld yr ymateb ac i weld pwy ddaw mewn trwy'r drws!"


Mae Lea yn gweithio yng Nghanolfan Arad Goch fel rhan o'r cynllun Artistiaid Preswyl, cynllun sy'n cael ei redeg gan Gwmni Theatr Arad Goch er mwyn hybu gwaith celfyddydol pobl ifanc Cymru.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan