Cynyrchiadau’r Hydref


7.9.15


Gyda 3 sioe ar daith rhwng hyn a’r Nadolig, mi fydd tymor yr hydref yn un prysur iawn i gwmni theatr Arad Goch.


Drama gyfoes i blant dosbarth 9 i fyny am ryfel, trais a chyfrifoldebau yw ‘Mwnci ar Dân’. Bydd y cynhyrchiad pwerws hwn, gan yr awdur a’r cyfarwyddwr Sera Moore Williams, yn ymweld ag ysgolion uwchradd yng Nghymru a Lloegr rhwng canol mis Medi a chanol mis Hydref.


‘Hola!’, stori anhygoel Mari Rhian Owen am y Cymry anturus a ymfudodd i Batagonia 150 mlynedd yn ol, yw cynhyrchiad cyhoeddus y cwmni. Cynhelir perfformiadau o’r sioe deulu gyfeillgar hon mewn 5 canolfan cymunedol yn Nefyn, Llangefni, Dinbych, Caerdydd ac Aberystwyth rhwng diwedd Medi a dechrau Rhagfyr. Bydd hefyd nifer fawr o sioeau mewn ysgolion yng nghanolbarth a de Cymru.


Drama heriol ar gyfer pobol ifanc 13+ am effaith gyrru delweddau rhywiol eu naws ar ffonau symudol, ‘SXTO’, yw’r trydydd cynhyrchiad, gyda pherfformiadau mewn ysgolion ym mis Tachwedd.


“Mae hwn yn dymor pwysig i Arad Goch, fydd yn ein gweld yn torri tir newydd a chyflwyno cynhyrchiadau cyfoes ac amserol“ meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni. “Wrth i ni ymdrin â phynciau fel Patagonia a sextio, mae cynnwys y tymor yn amrywiol iawn ond hefyd yn hynod berthnasol. Mae’r ffaith i ni gynnal perfformiadau yn Lloegr, a chydweithio â phartneriaid newydd yng Nghymru, yn dyst i’n hymrwymiad parhaus i ddenu cynulleidfaoedd newydd sbon at ein gwaith ac i ehangu ystod ein dilyniant” meddai.


Dros y tri mis nesaf bydd y cwmni hefyd yn cwblhau’r castio ar gyfer y ddrama gerddorol gyfoes, graddfa-fawr, ‘Cysgu’n Brysur’ fydd yn teithio prif theatrau Cymru ym mis Mawrth. At hyn, bydd aelodau’r cwmni yn cynnal perfformiadau yn Catalynia er mwyn cynyddu presenoldeb ac enw da’r cwmni ar lwyfannau Ewrob.


Y ddrama ‘Mwnci ar Dân’ sydd yn agor tymor yr hydref, gyda pherfformiad yng Ngheredigion ar 14 Medi.


Am fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan