Cysgu’n Brysur - Cast a Thocynnau


3.12.15


Mae tocynnau ar gyfer y cynhyrchiad CYSGU’N BRYSUR bellach ar werth ymhob canolfan a’r cast wedi eu cadarnhau.


Mae ‘Cysgu’n Brysur’ yn ddrama gerdd gyfoes, Gymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain – yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb, rhwystredigaeth gydag oedolion a’r ofnau a'r gobeithion. Dyma gynhyrchiad mentrus graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog a choreograffi eiconig wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘Bromas’


Y cast llawn ar gyfer y cynhyrchiad yw Tom Conwy, Anni Dafydd, Aaron Davies, Guto Wynne Davies, Gareth Elis, Mirain Fflur, Osian Garmon, Gwawr Keyworth, Rhianna Loren, Caitlin McKee a Lynwen Haf Roberts.


Byddent yn ymuno â gweddill y criw artistig, sef yr awdur Bethan Marlow, y Cyfarwyddwr Jeremy Turner, y Coreograffydd Eddie Ladd a’r Cyfarwyddwr Cerdd Rhys Taylor.


Perfformir ‘Cysgu’n Brysur’ yn y canolfannau canlynol -

CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 8 + 9 Mawrth 7.30pm

Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth 10.00am a 7.30pm

PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth 16eg - 7pm / 17eg - 10.30am

GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1pm a 7pm

CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD 21-26 Mawrth 21-23: 1pm / 23–25: 7pm / 26: 2pm + 8pm


Cyhoeddir cyfeiriad gwefan arbennig y cynhyrchiad yn y man lle bydd modd dilyn hynt a helynt y cymeriadau, yr ymarferion a’r straeon diweddar o’r cynhyrchiad.


Mae CYSGU’N BRYSUR yn gynhyrchiad gan gwmni theatr ARAD GOCH mewn partneriaeth â Canolfan Mileniwm Cymru a Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre.


Am wybodaeth pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan