Cysgu’n Brysur ar daith yn 2016


24.6.15


ARAD GOCH YN DERBYN GRANT I DEITHIO CYNHYRCHIAD CERDDOROL

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn derbyn cymhorthdal arbennig gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal taith o’u cynhyrchiad graddfa fawr beiddgar ‘Cysgu’n Brysur’ ym mis Mawrth 2016.

Disgrifir y cynhyrchiad, sydd a stori wedi’i seilio ar ganeuon y band iaith Gymraeg ‘Bromas’, fel drama gerddorol gyfoes. Mae’n sôn am fywyd ysgol – y breuddwydion, yr angst a’r gangiau – gyda golygfeydd wedi’u lleoli mewn ystafell ddosbarth, clwb nos a choedwig.

Mewn ymateb i dderbyn grant arbennig gan y Cyngor dywedodd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch iddo fod yn falch iawn o’r gefnogaeth:

“Rydym yn diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu hyder yn ein gwaith. Mae’r gefnogaeth ychwanegol ac hael yma yn ein caniatáu i ymestyn a theithio sioe lwyddiannus ac uchelgeisiol iawn; un a luniwyd yn y lle cyntaf gyda chyfraniadau gan nifer o bobol ifanc yn gweithio ochr yn ochr a staff artistig profiadol” meddai.

“Mae ‘Cysgu’n Brysur’, gyda’i bwyslais ar gerddoriaeth gyfoes iaith Gymraeg, a chyda’i berfformiadau egnïol, yn sicr o danio’r dychymyg. Bydd hefyd yn dangos iddi fod yn bosib llwyfannu cynhyrchiad theatr gwreiddiol ar raddfa fawr yn yr iaith Gymraeg sydd yn apelgar a pherthnasol i’n hieuenctid”.

Llwyfannwyd y cynhyrchiad gwreiddiol yng nghlwb nos Pier Pressure, Aberystwyth yn 2014 fel prosiect ar y cyd â Chwmni Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd, gyda chast o 27 o bobol ifanc. Addasir y sgript honno ar gyfer y daith i greu fersiwn newydd ar gyfer cast o 12 actor ifanc proffesiynol. Cynhelir perfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, sydd yn bartner yn y cynhyrchiad, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth a Phafiliwn y Rhyl, gyda rhagor o ganolfannau i’w cadarnhau.

Sgriptiwyd y ddrama gan yr awdures Bethan Marlow, gyda choreograffi gan Eddie Ladd. Rhys Taylor yw’r Cyfarwyddwr Cerddorol. Roedd y tri ohonynt ynghlwm â’r cynhyrchiad gwreiddiol.

Mae Arad Goch yn edrych i gastio’r cynhyrchiad ym mis Medi ac maent yn galw ar actorion ifanc gysylltu â nhw ar gyfer clyweliadau, fydd i’w cynnal ar y 26ain a’r 27ain o Fedi. Mae’n gyfle gwych i actorion ifanc a newydd, sydd a sgiliau canu, i fod yn rhan o gynhyrchiad newydd. Dylai’r sawl sydd a diddordeb gysylltu ag Arad Goch ar 01970 617998.

Bydd ‘Cysgu’n Brysur’ ar daith rhwng y 7ed a’r 26ain o Fawrth 2016, gydag wythnos gyfan o berfformiadau yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru.

Am fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998.

#CysgunBrysur


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan