Cysgu’n Brysur - Cynhyrchiad newydd ar gyfer blwyddyn newydd


11.1.16


CYSGU’N BRYSUR – cynhyrchiad newydd ar gyfer blwyddyn newydd


Bydd ‘Cysgu’n Brysur’, drama gerdd newydd iaith Gymraeg, ar daith ym mis Mawrth.


Dyma gynhyrchiad mentrus, graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog a choreograffi eiconig wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘Bromas’. Rhagwelir y bydd taith y sioe, yn ystod mis Mawrth eleni, yn un o uchafbwyntiau calendar celfyddydol Cymru yn 2106.


Disgrifir ‘Cysgu’n Brysur’ gan Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch a Chyfarwyddwr y ddrama, fel cynhyrchiad cyfoes Cymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain:

“Mae’n son am yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb ieuenctid, rhwystredigaeth gydag oedolion ac ofnau a gobeithion pobol ifanc” meddai. Ychwanegodd mai “ychydig iawn, os oes rhai o gwbl, o gynyrchiadau theatrig ar y raddfa hon ac o’r natur hwn sydd ar gael ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru”.


Mae ‘Cysgu’n Brysur’ yn gyd-gynhyrchiad gan Arad Goch, Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Yn ôl Lousie Miles-Crust, Pennaeth Rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, “Rydym wrth ein boddau yn gweithio gydag Arad Goch ar y prosiect hwn. Mae ganddynt enw da fel cwmni sydd yn cynhyrchu gwaith o safon uchel iawn ac rydym yn rhannu eu huchelgeision. Mae hyn yn cynnwys creu theatr ‘Made in Wales’, hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant Cymraeg a meithrin talent ifanc Cymreig, sydd oll yn elfennau amlwg o’r cynhyrchiad ‘Cysgu’n Brysur”.


I gydfynd â’r cynhyrchiad mae gwefan arbennig wedi ei chreu. Mae cysgunbrysur.cymru bellach yn fyw a’n cynnwys manylion amrywiol am y cynhyrchiad. Bydd nifer o fersiynau newydd (remixes) o ganeuon ‘Bromas’ o’r sioe ar gael drwy’r wefan gan yr artistiaid Roughion, Martin Kinnear ag Ifan Dafydd. Rhyddheir y cnwd cyntaf o’r fersiynau newydd gan yr artistiaid hyn, o’r gan ‘Fersiwn o Fi’, ar 13 Ionawr, gyda fersiynau newydd o ganeuon eraill ar gael yn fuan wedi hynny. I gwblhau’r pecyn o weithgaredd sydd yn gysylltiedig a’r cynhyrchiad bydd Arad Goch yn cynnal cyfres o ‘Weithdai Agored’ mewn ysgolion amrywiol.


Cast ‘Cysgu’n Brysur’ yw Tom Conwy, Anni Dafydd, Aaron Davies, Guto Wynne Davies, Gareth Elis, Mirain Fflur, Osian Garmon, Gwawr Keyworth, Rhianna Loren, Caitlin McKee a Lynwen Haf Roberts. Bethan Marlow yw’r awdur, gyda choreograffi gan Eddie Ladd. Y Cyfarwyddwr Cerdd yw Rhys Taylor.


Mae’r daith yn cychwyn gyda pherfformiadau yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ar 8 a 9 Mawrth ac yn dod i ben gydag wythnos o berfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd rhwng 21 a 26 Mawrth. Cynhelir perfformiadau hefyd yng Nghaerfyrddin, Rhyl a Chaernarfon.

Dyma holl ddyddiadau’r daith - :

CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 8 + 9 Mawrth 7.30pm

Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth 10.00am a 7.30pm

PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth 16eg - 7pm / 17eg - 10.30am

GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1pm a 7pm

CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD (Stiwdio Weston) 21-26 Mawrth 21-23: 1pm / 23–25: 7pm / 26: 2pm + 8pmAm fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


I ymweld â gwefan 'Cysgu'n Brysur' ewch i

http://www.cysgunbrysur.cymru/Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan