Dawns y Dail yn Ysgol T Llew Jones


3.12.15


Disgrifiwyd prosiect amlgyfrwng diweddar cwmni theatr Arad Goch yn Ysgol T Llew Jones fel llwyddiant mawr gan y Cwmni.


Roedd y prosiect, a welodd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig y Cwmni, ynghyd â nifer o staff arall Arad Goch, yn cydweithio gyda staff a disgyblion yr ysgol i greu’r sioe ‘Dawns y Dail’, yn rhan o’r dathliadau ar hyd a lled Cymru i gofnodi 100 mlwyddiant geni’r awdur plant enwog T Llew Jones.


Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, a chynghorau cymuned lleol, aethpwyd ati i gydweithio gyda holl ddisgyblion yr Ysgol i greu’r perfformiad. Yn ogystal â chynnwys elfennau o theatr, defnyddiwyd ffurfiau creadigol eraill hefyd, megis gwaith celf y plant wedi ei animeiddio, ffilm a sain.


Yn ol Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch “Roedd hwn yn gyfle amhrisiadwy i ni bartneru gyda’r athrawon, a’r holl ddisgyblion, i greu cyflwyniad cyfoes. Llwyddwyd i gyflwyno’r disgyblion, a’u hathrawon, i amrywiaeth o ddulliau mynegiant ac ystod o gyfryngau cyflwyno creadigol. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Ysgol am eu gwahoddiad a’u cydweithrediad yn ystod y cyfnod gwaith ac yn falch fod y perfformiadau eu hunain wedi bod mor llwyddiannus, o ran y niferoedd a ddaeth i’w gweld a’r adwaith cadarnhaol a gafwyd” meddai.


Dywed Linda Evans ar ran Ysgol T Llew Jones “Roedd cydweithio gyda cwmni theatr Arad Goch yn bleser pur. Cafodd y disgyblion gyfle i ddehongli cerddi TLlew Jones mewn ffordd ffres, deinamig, amlgyfrwng. Mae’r prosiect wedi sbarduno’r plant i ddarllen mwy o waith T Llew Jones ac i ymfalchio yn eu Cymreictod. Roedd yr holl broses wedi ei drefnu’n dda ac fe lwyddwyd i blethu’r holl beth i mewn i drefniadaeth yr ysgol yn hwylus dros ben”


Bydd Arad Goch yn edrych am gyfleodd i gynnal prosiectau tebyg yn y dyfodol. Gall unryw ysgol sydd â diddordeb mewn cydweithio ar gynlluniau fyddai’n hyfforddi athrawon a chynnig cyfleoedd i ddisgyblion fynegi eu hunain gysylltu â’r cwmni drwy .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan