Eisteddfod Genedlaethol 2013


09.07.13


Ymhen mis byddwn yn troedio ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych am y tro cyntaf!

Byddwn yn perfformio dwy sioe yn y theatr ar y maes eleni,; BLE MAE'R DAIL YN HEDFAN, sioe rhyngweithiol i blant 2 - 8 oed ar y Dydd Mawrth a'r Dydd Mercher am 4 o'r gloch, ac yn perfformio'r sioe haf CERDYN POST O WLAD Y RWLA am y tro olaf ar y Dydd Sadwrn olaf am 12 a 2 o'r gloch. Mynediad am ddim gyda thocyn diwrnod yr Eisteddfod.

Yn dilyn y perfformiad olaf o Cerdyn Post o Wlad y Rwla byddwn yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth y daith haf, tybed pwy fydd yr unigolyn lwcus fydd yn ennill y gwyliau moethus i'r teulu gan Y GORAU O GYMRU .

Am 2 o'r gloch ar y Dydd Iau yng nghaffi'r theatrau bydd criw somewhere_to yn sgwrsio am y cynllun sydd gyda nhw ar y gweill i gynnig gofodau am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 25, ac yn son am yr ymgyrch 're store' sy'n troi hen siopau yn ofodau defnyddiol i bobl ifanc dros yr haf. Ar y Dydd Gwener am 1 o'r gloch bydd cast Cerdyn Post o Wlad y Rwla yn cynnal sesIwn gwisg ffansi gyda chyfle i blant (ac oedolion!) drawsnewid eu hunain yn llwyr - a chael llun i gofio'r achlysur!

Bydd Nia a Heulwen yn y caffi trwy gydol yr wythnos, felly dewch draw i ddweud helo!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan