Ffrwyth Clybiau Drama Arad Goch


29.6.15


ARAD GOCH YN CYFLWYNO FFRWYTH EU CLYBIAU DRAMA

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn arddangos y gwaith a wnaethpwyd eleni ar eu prosiectau i blant mewn cyflwyniadau ar yr 11eg a’r 15eg o Orffennaf.

Mae AGwedd a blAGur yn weithdai drama poblogaidd sydd yn rhoi cyfle i blant ddatblygu hyder a hunan fynegiant, yn ogystal â dysgu sgiliau sylfaenol a sut i sianelu egni creadigol. Arweinir blAGur gan yr actores Ffion Wyn Bowen, sydd i’w gweld yn rheolaidd yn nghynyrchiadau Arad Goch. Enid Gruffudd yw arweinydd prosiect AGwedd.

Bydd ‘Bae Pwy’, teitl dangosiad blAGur ar yr 11eg o Orffennaf, yn defnyddio stori adnabyddus Cartre’r Gwaelod, ynghyd â gwaith T Llew Jones a’r awdures Caryl Lewis, fel sail ar gyfer cyflwyniad bywiog gan bymtheg o blant 8-11 oed o ardal Aberystwyth.

‘Llanast’ ac ‘Y Sied’ yw teitlau’r cyflwyniadau yn arddangosiad AGwedd ar y 15eg o Orffennaf. Dyfeisiwyd y straeon hyn gan y criw o ddeg o bobl ifanc sydd ynghlwm â’r prosiect. Cyfeillgarwch a’r berthynas rhwng pobl a phlant a'u gilydd yw’r themau.

Cyflwynir ‘Bae Pwy’ blAGur yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth am 2.00pm a 4.30pm pnawn Sadwrn 11 Gorffennaf. Bydd cyflwyniad AGwedd am 5.00pm ar dydd Mercher y 15ed o Orffennaf yn yr un lleoliad.

Am fanylion pellach cysylltwch ag Elwyn Williams .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan