Gwefan Agor Drysau 2014 yn fyw!


21.01.14


Rydym yn falch o gyhoeddi bod rhaglen a gwefan Gwyl AGOR DRYSAU - OPENING DOORS 2014 yn fyw!

Mae'r arlwy yn fwy nag erioed gyda chwmniau yn teithio draw o Awstralia, America, Valencia, Yr Eidal, Ffrianc, Yr Alban, Iwerddon a Gogledd Iwerddon a phob cwr o Gymru!

Yn adran newyddion y wefan fe gewch chi glywed am y datblygiadau diweddaraf a chael cipolwg cefn llwyfan. Cewch chi hefyd glywed am y gweithgareddau fringe fydd yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Gobeithio welwn ni chi yno - a cofiwch archebu cyn bo hir oherwydd mae'r ffon wedi bod yn boeth wythnos yma a nifer o sioeau i ysgolion eisioes wedi gwerthu!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan