Gweithdy i Hyfforddi Adolygwyr Theatr Ifanc


12.1.15


ARAD GOCH YN CYNNIG GWIETHDY HYFFORDDIANT AM DDIM I BOBL IFANC YNG NGHANOLFAN ARAD GOCH ABERYSTWYTH

Rydym yn falch o gynnig cyfle gwych i bobl ifanc sydd a diddordeb mewn theatr a'r celfyddydau i ddysgu sut i fynd ati i ysgrifennu adolygiadau. Cynhelir y gweithdy dwyieithog ar Ddydd Llun y 9fed o Chwefror o 1 - 3 o'r gloch.

Yn ystod y gweithdy, bydd pobl ifanc yn cael cyfle i wylio perfformiad o'n cynhyrchiad newydd 'Oes Rhaid I Mi Ddeffro', cyn cael sesiwn rhyngweithiol awr o hyd dan arweiniad yr adolygydd llwyddiannus Lowri Haf Cooke. Yn ystod y gweithdy bydd Lowri yn defnyddio'r cynhyrchiad fel engraifft, wrth arwain y bobl ifanc trwy'r broses o ysgrifennu adolygiadau llwyddiannus.

Rydym yn falch iawn bod tri busnes lleol yn cefnogi'r fenter ac ar ddiwedd y sesiwn bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i gwrdd a Huw Bates o'r cylchgrawn newydd yr 'Aberystwyth Ego' a Keith Morris o'r wefan www.theatre-wales.co.uk er mwyn dysgu am ddau 'blatfform' lleol ble gall y bobl ifanc anfon a chyhoeddi adolygiadau. Bydd y bobl ifanc hefyd yn clywed sut bydd Canolfan y Celfyddydau yn fodlon eu cynorthwyo a'i cefnogi wrth iddynt fynd ati i chwilio am berfformiadau lleol i'w hadolygu.

Dyma gychwyn menter newydd sbon wrth inni anelu i ddatblygu grwp o bobl ifanc lleol fydd yn mynd ati i fynychu ac adolygu perfformiadau lleol
Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch.

Mae oddeutu 30 o bobl ifanc lleol eisioes wedi cofresru ar gyfer y gweithdy am ddim. Os oes diddordeb gyda chi i gymeryd rhan yna cysylltwch gyda Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch erbyn yr 20fed o Ionawr. .(JavaScript must be enabled to view this email address)

*Noder bod yn rhaid i bawb sy'n mynychu'r gwiethdy fod yn y Gnaolfan erbyn 12:45 er mwyn sicrhau bod y gwiethdy'n cychwyn yn brydlon am 13:00*


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan