Gwyl Agor Drysau 2014


10.4.14


Ar ol blwyddyn a hanner o baratoi a theithio'r byd i chwilio am yr engreifftiau gorau o berfformiadau i blant a phobl ifanc mae'r Wyl ar ben a phawb wedi cyrraedd adre'n saff!

Roedd yr arlwy eleni yn fwy nag erioed o'r blaen a chynulleidfa o dros 2,000 o blant yn ogystal a theuluoedd, myfyrwyr, actorion a 100 o gynrychiolwyr o 22 o wledydd yn mwynhau 55 perfformiad yn Aberystwyth a thu hwnt!

Hoffai Arad Goch ddiolch i bawb fu'n rhan o'r digwyddiad cyffrous yma eleni gan gynnwys ysgolion, theatrau, noddwyr, adolygwyr y wasg ac wrth gwrs y gynulleidfa.

Os ydech chi am weld barn yr adolygwyr ifanc am yr arlwy mae erthygl dwy dudalen yn rhifyn yr wythnos hon o bapur Y Cymro.

Diolch bawb ac ymlaen a ni at ein prosiect mawr nesaf...Mordaith Anhygoel Madog!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan