GWYL AGOR DRYSAU 2014


23.10.13


Cynhelir 8fed Gwyl Agor Drysau, sef Gwyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc rhwng Ebrill 1 - 4 2014.

Yn ystod yr wyl bydd cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd fwynhau rhai o berfformiadau gorau Cymru a'r byd mewn rhaglen unigryw a chyffrous.

Bydd mwyafrif y perfformiadau'n cael eu cynnal yn Aberystwyth ond bydd rhai perfformiadau rhyngwladol yn cael eu cynnal mewn theatrau tu hwnt i Geredigion er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael profi'r arlwy yn eu hardal nhw.

Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch sydd yn creu'r rhaglen ar gyfer yr Wyl, ac mae'r gwaith hwn bron ar ben. Bydd y rhaglen a'r wefan newydd yn cael eu lawnsio gyda diwrnod o weithgareddau yn y flwyddyn newydd.

Mwy o fanylion cyn hir!


www.agordrysau-openingdoors.org.uk


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan