Het Milwr A’r Twtw Pinc - Ar daith!


27.01.14


Yn ystod 2013 dechreuodd Cwmni Theatr Arad Goch ar fenter newydd sbon i helpu actorion a sgriptwyr i ddatblygu sioeau newydd un person. Uchafbwynt pob prosuect unigol oedd y cyfle i berfformio'r gwaith o flaen cynulleidfa deuluol fel rhan o 'Amser Teulu', sef cyfres o berfformiadau achlysurol i deuluoedd yng Nghanolfan Arad Goch.

Lowri Sion, actores ifanc o Sir Gar oedd un 'r bobl ifanc fu'n datblygu sgript fel rhan o'r fenter newydd. O ganlyniad i'r ymateb gwych gan y gynulleidfa yn ystod ei pherfformiad yn 'Amser Teulu', cafodd Lowri y cyfle i ddatblygu ei sgript a chynhyrchu sioe sy'n cychwyn teithio i ysgolion cynradd...heddiw!

'Het Milwr a'r Twtw Pinc' yw enw'r sioe ac mae wedi ei seilio ar yr Ail Ryfel Byd. Dyma'r tro cyntaf i Lowri ysgrifennu sgript a pherfformio sioe un person.

Yn ystod y broses o ddatblygu'r sioe mae Lowri wedi gweithio gyda'r actores Ffion Wyn Bowen, actores brofiadol sydd wedi perfformio ochr yn ochr â Lowri ar sawl sioe, ond dyma'i phrofiad cyntaf o gyfarwyddo perfformiad cyhoeddus!

Bydd y sioe ar daith o amgylch ysgolion Cymru dros yr wythnosau nesaf. Os hoffech wybodaeth bellach neu i ddysgu mwy am y broses gynllunio, cyfweliadau a lluniau ewch i'r blog, mae yma hefyd gysylltiad i'r pecyn adnoddau sydd o ddefnydd i athrawon a rhieni!

Pob lwc i Lowri a Ffion ar y daith ac ar y perfformiad cyntaf un yn Ygsol Penrhyn-Coch prynhawn yma!
Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan