Taith Lleuad yn Olau


7/5/15


Tylwyth teg, ysbryd, brenin, ffarmwr ...mae cymeriadau o bob math yn barod i gwrdd â phlant Cymru yng nghynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch.

Bydd ‘Lleuad yn Olau’ yn addasiad llwyfan bywiog o un o gyfrolau mwyaf llwyddianus T. Llew Jones gyda’r daith i’w chynnal i gydfynd â dathliadau canmlwyddiant geni’r awdur.

“Dyma’r ffordd perffaith i ddathlu bywyd a gwaith T.Llew” yn ol Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch a chyfarwyddwr y cynhyrchiad. “Bydd y sioe arbennig yma yn dod â rhai o straeon gwerin enwocaf brenin llenyddiaeth plant Cymru yn fyw mewn ffordd cyfoes a digri. Gallwn sicrhau siwrne theatrig anturus iawn i fyd y chwedlau, o hiwmor ‘Y Fuwch ar y tô’ i ddirgelwch stori ‘Lleuad yn Olau’” meddai.

Bydd cast o bump yn perfformio ‘Lleuad yn Olau’ – Huw Blainey, Ffion Wyn Bowen, Gareth Elis, Llŷr Edwards a Lynwen Haf Roberts.

Bydd y daith yn ymweld â chanolfannau theatr ar hyn a lled Cymru rhwng y 3ydd o Fehefin a’r 14eg o Orffennaf, gan gynnwys Aberteifi, Caerfyrddin, Merthyr Tudful, Caernarfon, Aberystwyth, Caerdydd, Llangadfan, Dinbych, Brycheiniog, Llangefni a Phontypridd. Cynhelir y 2 perfformiad cyntaf yn Theatr Felinfach ar y 3ydd o Fehefin, gan gynnwys perfformiad arbennig gyda’r hwyr, i deulueodd, am 7pm. Cynhelir perfformiadau eraill i deuluoedd yn Aberystwyth (Mehefin 17eg) a Llangefni (Gorffennaf 9ed).

I’r sawl na fydd yn gallu mynychu un o’r perfformiadau teithiol, cynhelir perfformiadau ychwanegol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar y 7ed o Awst.

Mae’r sioe, sydd yn para tua awr o hyd, yn addas i blant 6 – 12 oed a theuluoedd.

Gellir dilyn a chyfrannu at y cynhyrchiad drwy #Lleuadynolau a #100TLlew.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan