Lleuad yn Olau - rhan o ddathliadau canmlwyddiant T.Llew Jones 2015


17.11.14


LLEUAD YN OLAU - AR DAITH O AMGYLCH THEATRAU CYMRU YN YSTOD MEHEFIN A GORFFENNAF 2015

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant T Llew Jones, 'Brenin Llenyddiaeth Plant Cymru', rydym yn falch o gyhoeddi ein cynhyrchiad diweddaraf; 'Lleuad yn Olau', sy'n seiliedig ar un o lyfrau enwocaf yr awdur.

Yn ystod y perfformiad awr o hyd, bydd plant Cymru yn cael y cyfle i fwynhau rhai o'i straeon enwocaf wrth iddynt ddod yn fyw o flaen eu llygaid. O'r straeon digri megis 'Y Fuwch ar y Tô’ i'r straeon dirgel megis ‘Lleuad yn Olau’. Gyda cherddoriaeth fyw, llwyfannu cyfoes a digonedd o hwyl bydd y gynulleidfa'n sicir o gael eu hudo gan ddawn T.Llew Jones.

*Perfformiad Cymraeg ac addas i blant 6 - 12 oed.

Y DAITH

Mehefin 3 - Theatr Felinfach - 13:00 a 18:15 - 01570 470 697
Mehefin 5 - Theatr Mwldan, Aberteifi - 10:00 a 13:30 - 01239 621 200 *(perfformiad bore yn llawn)
Mehefin 8 - Lyric, Caerfyrddin - 10:00 a 13:00 - 0845 226 3510
Mehefin 10 - Theatr Soar, Merthyr Tudfil - 10:00 a 13:00 - *(mae'r ddau berfformiad yn llawn)
Mehefin 12 - Theatr Glan yr Afon, Casnewydd - 13:00 - 01633 656 757
Mehefin 15 - Galeri, Caernarfon - 10:00 a 13:00 - 01286 685 250
Mehefin 18 - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 10:00 a 13:00 - 01970 623 232
Mehefin 23 - Canolfan y Mileniwm, Caerdydd - 10:00 a 13:00 - 02920 636 464
Mehefin 25 - Ffwrnes, Llanelli - 10:00 a 13:00 - 0845 226 3510
Mehefin 29 - Neuadd Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan - 10:00 a 13:00 - 01938 820 226
Mehefin 30 - Neuadd Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan - 10:00 - 01938 820 226
Gorffennaf 2il - Theatr Twm o'r Nant, Dinbych - 13:00 - 01745 814 323
Gorffennaf 8fed - Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - 10:00 - 01874 611 622

*Mwy o ddyddiadau i'w cadarnhau ar ddiwedd y daith, gwyliwch y gofod!

Eisiau cyfrannu i'r sgwrs arlein? #100TLlew


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan