MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol


04.07.13


Mae Arad Goch yn falch iawn o gyhoeddi ein bod ni'n cydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio MA yn y maes Cyfryngau Creadigol Ymarferol.

Cynigir ysgoloriaeth i ddau unigolyn yn Arad Goch; mae’r themâu isod yn cynrychioli prosiectau unigol; dylai ymgeisyddion ddethol pa thema yr hoffent ei ddatblygu o’r rhestr isod.

Rhywioldeb, hunaniaeth, theatr a phobl ifainc: cynrychiolaeth, cyfyngiadau a moeseg
Cyfryngau Digidol a theatr fyw i gynulleidfaoedd ifainc: mannau cyfarfod, rhwystrau a chyfleoedd
Dawns fel Theatr i Gynulleidfaoedd Ifainc
Ymchwil Farchnad a Theatr i gynulleidfaoedd ifainc: ymarfer cyfredol a strategaethau effeithiol i’w datblygu ymhellach

Am franylion pellach ewch i wefan y Brifysgol

*DYDDIAD CAU - GORFFENNAF 18, 2013


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan