MORDAITH ANHYGOEL MADOG - AR DAITH!


9.6.14


Wedi misoedd o baratoi mae MORDAITH ANHYGOEL MADOG ein sioe fwyaf erioed AR DAITH!

Dechreuodd y daith am 3 o'r gloch ddoe gyda'r perfformiad agoriadol yn Theatr Y Lyric Caerfyrddin. Roedd oddeutu 50 o deuluoedd yn y gynulleidfa a rhai wedi teithio o Abertawe, Castell Nedd a phob cwr o Sir Gar. Roedd yr ymateb yn wych gyda un aelod o'r gynulleidfa wedi trydar yn syth gan ddweud;

Llongyfarchiadau i @AradGoch, #madog yn wych o egniol ac yn wledd i'r llygaid. Da iawn wir"


Ar ol noson dda o gwsg roedd y cast nol yn y Lyric bore ma yn barod ar gyfer yr ail berfformiad, ble roedd dros 600 o blant o ysgolion Sir Gar yn aros yn eiddgar i gwrdd a'r criw!

Llongyfarchiadau mawr i'r cast a'r criw ar ddechrau llwyddianus iawn i'r daith a diolch i staff Theatrau Sir Gar ac i'r Mentrau Iiath lleol am eu cydweithrediad cyn ac yn ystod y perfformiadau.

Ymlaen i'r gogledd ac i Bafiliwn Rhyl nesaf, cynhelir perfformiad i ysgolion Dydd Gwener y 13eg am 1:00 a bydd perfformiad i deuluoedd ar Ddydd Sadwrn yr 20fed o Fehefin am 18:30. I archebu tocynnau cysylltwch a'r Pafiliwn ar 01745 330 000

Cofiwch bod lluniau o'r daith, y gweithdai a mwy ar ein gwefan www.madogaradgoch.org


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan