Morwyr Madog yn mynychu Pared Dydd Gwyl Dewi!


27.2.14


MORWYR MADOG YN EDRYCH YMLAEN AT Y PARÊD DYDD GŴYL DEWI YN ABERYSTWYTH!

Dydd Sadwrn yma cynhelir Parêd Dydd Gŵyl Dewi tref Aberystwyth. Mae’r Parêd yn dechrau am 1 o’r gloch ger cloc y dref ac yn dilyn llwyddiant y digwyddiad llynnedd, mae’n debygol y bydd oddeutu mil o bobl yn gorymdeithio trwy’r strydoedd er mwyn dathlu nawddsant Cymru.

Mae’n sicr y bydd y strydoedd yn fôr o goch ac yng nghanol y Ladis Cymreig a’r crysau rygbi bydd staff ac actorion Cwmni Theatr Arad Goch wedi gwisgo fel criw o forwyr o’r 12fed Ganrif er mwyn hyrwyddo eu cynhyrchiad mwyaf erioed – MORDAITH ANHYGOEL MADOG.

“Mae’r Tywysog Madog a’i griw o forwyr yn gymeriadau pwysig yn hanes Cymru – yn ôl y chwedl, nhw oedd y cyntaf i ddarganfod America. Yn ystod yr haf eleni bydd miloedd o blant Cymru a’u teuluoedd yn gweld yr hanes yn dod yn fyw mewn chwech theatr ar draws Cymru. Hwn fydd ein cynhyrchiad mwyaf erioed gan ein bod ni’n dathlu ein pen-blwydd yn 25 oed eleni” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch ac Awdur a Chyfarwyddwr Mordaith Anhygoel Madog

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae staff y cwmni wedi bod yn cwrdd â’r cynllunydd gwisgoedd Edwina Williams Jones er mwyn sicrhau bod pawb yn edrych ar eu gorau yn ystod y parêd!

“Mae’r gwisgoedd yn gyfuniad o ddefnyddiau ‘linen’ a gwlan a nifer o haenau, yn wahanol iawn i beth fydd y mwyafrif yn gwisgo Dydd Sadwrn! Rydw i wedi cydweithio gyda Arad Goch sawl tro ond dyma’r tro cyntaf i fi wisgo’r staff ac mae wedi bod yn hwyl paratoi ar gyfer y digwyddiad” Edwina Williams Jones.

Bydd MORADITH ANHYGOEL MADOG ar daith rhwng yr 8fed o Fehefin a’r 7fed o Orffennaf. Cynhelir perfformiadau mewn chwech theatr gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Mae’r sioeau i ysgolion eisioes wedi gwerthu allan yn y theatr hon ond mae tocynnau ar gael ar gyfer y perfformiad teuluol Nos Sul yr 22ain o Fehefin am 18:30.

I ddysgu mwy am y prosiect ac i ddilyn y broses cefn llwyfan ewch i’r wefan

Yn y cyfamser pob lwc i’r criw sy’n cydlynnu’r digwyddiad Dydd Sadwrn ac edrychwch allan amdanon ni yng nghanol y dorf!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan