MWNCI AR DAN – AR DAITH


17.8.15


Mae cyfnod ymarfer y cynhyrchiad Mwnci ar Dân wedi cychwyn yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.


Dyma ddrama afaelgar gan Sera Moore Williams sy'n tynnu sylw at faterion sy'n bwysig i arddegwyr - rhyfel, trais, teuluoedd sydd wedi gwahanu a chyfrifoldebau. Mae’n addas ar gyfer plant 9 oed i fyny.


Mae’r ddrama’n adrodd hanes cwpl yn eu harddegau a’u hymwneud â chyn filwr, a’i ymdrechion yntau i ail-adeiladu ei berthynas doredig â’i ferch.


Mae’r arddull yn foel ac yn uniongyrchol, gyda hiwmor yn chwarae rhan fawr, fel ag yw’r arfer erbyn hyn yng ngwaith y cwmni ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc.


Sera Moore Williams fydd yn cyfarwyddo’r actorion Aaron Davies, Owan Llŷr Edwards a Rhianna Loren, gyda cherddoriaeth gan Gruff ab Arwel. Gweddill y tîm yw’r Technegydd Gareth Wyn Roberts a’r Is-gyfarwyddwr Trystan ap Owen.


Bydd y cynhyrchiad i’w weld mewn ysgolion yn ne a chanolbarth Cymru, ac mewn rhai ysgolion yn ne Lloegr, rhwng 14 Medi ag 16 Hydref, gyda pherfformiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn ôl y galw.


Mae’r ddrama hon yn un o’r testunau ar gyfer TGAU Drama ac hefyd yn addas i waith ABCh.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan