Mwnci ar Dân yn Lloegr


17.9.15


Cynhelir perfformiadau o ddrama gydnabyddedig gan y dramodydd Cymraeg Sera Moore Williams yn siroedd Buckingham a Chaerlŷr ym mis Hydref.


Mae MWNCI AR DÂN / BURNING MONKEY, gan gwmni theatr Arad Goch o Aberystwyth, yn ddrama gignoeth am ryfel, teuluoedd rhanedig a chyfrifoldebau. Mae’r adrodd hanes cwpwl yn eu harddegau a’u hymwneud â chyn-filwr hŷn, sydd a’i fryd ar adfer ei berthynas a’i ferch. Wrth i’r gwahaniaethau rhwng y cenedlaethau ddod i’r amlwg mae empathi rhwng y cymeriadau hefyd yn datblygu.


“Cymaint yw statws y ddrama hon fel bod Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru wedi ei chynnwys ar y sylabws drama, i’w hastudio mewn ysglion ar hyd a lled Cymru ac yn Lloegr” meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch.


“Mae’r perfformiadau yn Milton Keynes a Chaerlŷr yn gyfle gwych i fyfyrwyr dros y ffin i weld cynhyrchiad hynod fywiog a dynol o sgript gosod. I ni fel Cwmni, bydd y perfformiadau hyn yn Lloegr, o ddrama wreiddiol Gymreig, yn ein caniatau i ddatblygu partneriaethau newydd a denu cynulleidfaoedd newydd i’n gwaith” meddai.


Perfformir ‘Burning Monkey’ yn Ysgol Stowe, Milton Keynes, ar y 13eg o Hydref ac yn Ysgol Ramadeg Caerlŷr ar y 14eg. Cast y ddrama yw Aaron Davies, Owain Llŷr Edwards a Rhianna Loren, gyda’r awdures yn eu cyfarwyddo. Mae’r cynhyrchiad yn addas i blant Blwyddyn 9 i fyny. Cyn y cyflwyniadau hyn yn Lloegr, ac wedi hynny, cynhelir perfformiadau, yn y Gymraeg a’r Saesneg, mewn ysgolion yng nghanolbarth a de Cymru hyd at yr 16eg o Hydref.


Am fanylion pellach cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address) 01970 617998


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan