Newid Amser Perfformiad o ‘Lleuad yn Olau’


18.6.15


Mae amser un o’r perfformiadau o’r cynhyrchiad ‘Lleuad yn Olau’ yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, ar dydd Mawrth 23 Mehefin wedi newid.

Ni chynhelir perfformiad am 1.00yp. Yn hytrach, fe’i gynhelir am 7.00yh.

Bydd y perfformiad a drefnir ar gyfer 10.00yb yn parhau yn unol a’r trefniant gwreiddiol.

Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau’r Ganolfan ar 02920 636464.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan