Perfformiad yn Tunisia!


9.12.13


Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch o gyhoeddi ein bod ni wedi derbyn gwahoddiad i berfformio ein sioe BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN yn Ngwyl Ryngwladol Neapolis, Tunisia o’r 15 – 22ain o Ragfyr 2013. Mae’r ŵyl hon yn llwyfannu theatr i blant gan gwmnïau o bob cwr o’r byd, a braint yw cael cynrychioli Cymru yn yr ŵyl hon.

Datblygwyd y sioe BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN gan Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch, yr actores Ffion Wyn Bowen, a’r actor Gethin Evans. Sioe i blant cynradd yw hon ac o fewn y perfformiad 50 munud o hyd mae'r gynulleidfa'n ymuno â'r cymeriadau tu mewn a tu allan ac yn cael eu ysgogi i ddefnyddio'i dychymyg wrth iddynt wrando, gwylio, creu, adeiladu a chwarae.

Yr actorion yw Ffion Wyn Bowen a Gethin Evans, ac mae Ffion wrthi'n brysur yn dysgu rhywfaint o Arabeg er mwyn gallu cyfathrebu gyda'r gynulleidfa ifanc! Wedi teithio'r sioe i ysgolion yng Nghymru, ac wedi dros 150 o berfformiadau (gan gynnwys dau yn Rwsia!) mae'r actorion, y cyfarwyddwr Jeremy Turner a'r rheolwr technegol Rhys Pugh Evans yn edrych ymlaen yn arw at berfformio'r sioe dramor.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Arad Goch, 01970 617998. www.aradgoch.cymru

Cefnogir y daith hon gan Wales Arts International a Chyngor Celfyddydau Cymru.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan