Sioe newydd yn seiliedig ar waith Dylan Thomas


9.10.14


INNOCENT AS STRAWBERRIES – Hydref 2014

Cynhyrchiad theatrig wedi’i ysbrydoli gan waith Dylan Thomas

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ni’n creu cynhyrchiad newydd sbon yn seiliedig ar waith Dylan Thomas. Mae’r cynhyrchiad Saesneg yn cael ei greu mewn cyd weithrediad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Mae’r perfformiad sy’n cael ei gyfarwyddo gan Angharad Lee, ac yn cael ei berfformio y yr hyfryd Oriel Gregynnog yn y Llyfrgell Genedlaethol, yn addas i bobl ifanc. Mae’r perfformiad yn seiliedig ar straeon byrion sy’n ymdrin â’r thema glaslencyndod. Bydd y darn yn gyfres o ddigwyddiadau, profiadau a delweddau sy’n cael eu perfformio gan dri bachgen ifanc.

Er mwyn sicrhau bod y darn yn adlewyrchu hirhoedledd gwaith Dylan Thomas, bydd y cynhyrchiad yn cael ei leoli yn y presennol a bydd naws gyfoes iawn i’r holl berfformiad. Bydd traddodiad y cwmni o ddefnyddio cerddoriaeth gefndirol, egni, direidi a hwyl yn cael ei gyfleu ochr yn ochr â emosiynnau preifat y tri cymeriad.

I’r rhai sydd yn ymweld â’r Llyfrgell i fwynhau’r perfformiad, bydd gweithdy awr o hyd yn cael ei ddarparu gan y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd y gweithdy yn rhoi blas i’r tô ifanc o gyfoeth yr adnoddau sydd ar gael i bawb yng nghasgliadau gwerthfawr y Llyfrgell ei hun.

Bydd y sioe hefyd yn teithio i ysgolion rhwng Tachwedd 17 – Rhagfyr 5ed 2014.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan