SWYDD! TREFNYDD CYNORTHWYOL


5.09.13


Swydd Trefnydd Cynorthwyol AGOR DRYSAU, Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc

Cyflog : £19,425 - £23,768 y flwyddyn pro rata (di-bensiwn).
Swydd rhan amser (20 awr y wythnos yn arferol, ond yn llawn amser yn ystod 4 wythnos cyn yr Wyl ag yn ystod wythnos yr Wyl(31/3/14)).

(Cyfnod penodol: hyd at ganol Ebrill 2014)

Manylion pellach oddi wrth:
Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol
- Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
- Ffôn / Tel: 01970 617998
- e-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dylai ceisiadau fod ar ffurf llythyr cais a C.V. (yn enwi dau ganolwr ac yn cynnwys eu cyfeiriadau, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost).

Dylid danfon ceisiadau erbyn diwedd dydd ar yr 20fed o Fedi 2013.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan