SWYDDI YN ARAD GOCH


4.3.15


Swyddog Prosiect /Swyddog Gweinyddol ar gyfer prosiect somewhereto_

Mae’r cwmni am benodi gweithiwr prosiect a swyddog gweinyddol brwdfrydig i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch, sy’n bartner darpariaeth rhanbarthol i brosiect somewhereto_.

Cyflog: £18,339 - £24,854 (pro rata)

Yr ydym yn hysbysebu 2 swydd rhan amser, ond mae’n bosib i un person geisio am y ddwy swydd – a’u gwneud yn swydd lawn amser.

Manylion pellach oddi wrth:
Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol
- Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
- Ffôn :01970 617998
- e-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dyddiad cau: 18fed o Fawrth 2015(cyfweliadau yn ystod y wythnos yn dechrau 23ain o Fawrth 2015).

Elusen Cofrestredig: 702506
Anela Arad Goch at fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan