Sxto Ar Daith


19.10.15


Mae taith ein cynhyrchiad SXTO wedi cychwyn, gyda pherfformiadau mewn lleoliadau yn ne Cymru hyd at y 3ydd o Ragfyr.


Dyma ddrama heriol ac amserol ar gyfer pobol ifanc 13+, gan yr awdur Bethan Gwanas, am effaith gyrru delweddau rhywiol eu naws ar ffonau symudol a deithwyd gan y cwmni yn y gorffennol.


Angharad Lee fydd yn cyfarwyddo’r actorion Nia Ann, Endaf Eynon Davies, Lloyd Meredith a Lowri Sion.


Cynhelir dros 30 o berfformiadau o SXTO mewn ysgolion uwchradd yn Nhorfaen a Bro Morgannwg rhwng 2 Tachwedd a 3 Rhagftyr


At hyn, cynhelir 1 perfformiad cyhoeddus yn Neuadd y Buddug, Y Bala am 7.30yh 17 Tachwedd, Mae tocynnau ar gyfer y perfformiad yma ar gael drwy ffonio 07715 415497


Byddwn yn defnyddio'r hashtag #SXTO yn ystod y daith


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan