TAFLIAD CARREG - ACTOR O KILIMANJARO YN ACHUB Y SIOE!


03.10.13


TAFLIAD CARREG yw cynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch, mae’n seiliedig ar ddigwyddiad go iawn yn Melbourne pan fu i ddau fachgen ifanc wneud un penderfyniad anghywir gan achosi damwain car a marwolaeth. Yn dilyn tair wythnos o ymarferion a pythefnos o daith mae’r perfformiad egniol hwn wedi gadael ei ôl ar yr actorion Llŷr Edwards a Endaf Eynon Davies

“Mae’r cynhyrchiad yn gofyn am berfformwyr egniol tu hwnt a dyma pam ein bod ni wedi castio dau actor ifanc sy’n ymarfer yn gyson ac sy’n gryf iawn. Yn anffodus bu Endaf yn dioddef poen cefn gwael yn ystod yr ymarferion a treuliodd gyfnod yn yr ysbyty pan roedd meddygon yn meddwl bod ganddo appendicitis. Mae Llŷr wedi bod yn dioddef o tonsillitis ac mae bellach wedi rhwygo llinyn y gar” Jeremy Turner

Yn ffodus iawn i Arad Goch mae’r actor Chris Hoskins newydd ddychwelyd o Kilimanjaro nos Lun, ac roedd yn fodlon tynnu’r esgidiau cerdded er mwyn camu i esgidiau Llŷr.

“Mae wedi bod yn wythnos rhyfedd iawn! Bob blwyddyn rwy’n cymeryd rhan yn sialensau codi arian Ysbyty Felindre ac ro’n i’n gyffrous iawn i dderbyn yr her i ddringo Kilimanjaro. Roedd 180 o arweinwyr yn arwain 50 ohonom i fyny’r mynydd, gan gynnwys Shan Cothi, Iolo Williams a Rhod Gilbert. Cymerodd bump diwrnod i ddringo i’r copa sydd oddeutu 20,000 o droedfeddi a dau ddiwrnod i ddod lawr. Cyrhaeddais i adref nos Lun ac ro’n i yn Arad Goch nos Fawrth!”


Wedi perfformio gyda Endaf yn y cynhyrchiad Guto Nyth Bran gyda Arad Goch yn haf 2012, mae Chris wedi llwyddo i gamu mewn i’r rol yn ddigon di ffwdan. Mae’n bendant yn ddigon heini ond mae un tasg anodd, cludo Endaf ar ei ysgwyddau!

Wedi perfformio yn y daith flaenorol o TAFLIAD CARREG, mae Llŷr wedi llwyddo i ddefnyddio’i brofiadau i gamu mewn i esgidiau’r cyfarwyddwr, ac mae hyn o fudd mawr i Arad Goch oherwydd bod y cyfarwyddwr Iwan Charles yn aros yn eiddgar am enedigaeth ei fabi cyntaf ar hyn o bryd!

Gyda ychydig o obaith bydd y cast a’r criw nol ar daith dydd Iau nesaf y 10fed o Hydref! Bydd Endaf a Chris yn perfformio mewn Ysgolion Uwchradd nes yr 20fed o Hydref cyn cychwyn ar y daith gyhoeddus sy’n dechrau yn Theatr Soar, Merthyr ar yr 21ain.

Wedi ei pherfformio mewn dros 30 o wledydd ac yn cael ei chydnabod fel y perfformiad mwyaf poblogaidd ymhlith cynulleidfaoedd ifanc led led y byd, mae hon yn sioe ddelfrydol i bawb 13+


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan