Taith ‘Lleuad yn Olau’ yn cychwyn


1.6.15


Bydd perfformiadau o ‘Lleuad yn Olau’, addasiad llwyfan Arad Goch o straeon T. Llew Jones, yn cychwyn yr wythnos hon, gyda sioeau yn Theatr Felinfach dydd Mercher (3 Mehefin). Cynhelir 2 berfformiad yno y diwrnod hwnnw – perfformiad i ysgolion am 13.00 ac un cyhoeddus am 19.00.

Mae cast o 5 yn y sioe – Owan Llŷr Edwards, Huw Blainey, Gareth Elis, Lynwen Haf Roberts a Ffion Wyn Bowen. Jeremy Turner sydd yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad.

Bydd y sioe yn ymweld â’r canaolfannau â ganlyn

MEHEFIN

3: Theatr Felinfach – 13:00 + 19.00

5: Theatr Mwldan, Aberteifi – 10:00 + 13:30

8: Lyric Caerfyrddin – 10:00 + 13:00

10: Theatr Soar, Merthyr Tudfil – 10:00 + 13:00

12: Theatr Glan yr Afon, Casnewydd – 13:00

15: Galeri, Caernarfon – 10:00 + 13:00

17: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 18.00

18: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 10.00 + 13.00

23: Canolfan y Mileniwm, Caerdydd – 10:00 + 13:00

29: Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan – 10:00 + 13:00

30: Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan – 10:00

GORFFENNAF

2: Theatr Twm o’r Nant, Dinbych – 10.00 + 13:00

3: Theatr Twm o’r Nant, Dinbych – 10.00

8: Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - 10:00

9: Theatr Fach Llangefni – 18.30

14: Theatr Gartholwg Pontypridd – 10:00 a 13.00

AWST

7: Maes Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn 11.30 a 15.30

Ymunwch â ni yn ystod y daith


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan