Tocynnau ‘Cysgu’n Brysur’ ar werth


23.11.15


Mae tocynnau ar gyfer y ddrama gerdd gyfoes ‘Cysgu’n Brysur’ bellach ar werth ymhob canolfan.Dyma gynhyrchiad mentrus graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog gan Bethan Marlow a choreograffi eiconig Eddie Ladd, wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘Bromas’Perfformir y cynhyrchiad yn y canolfannau canlynol -


CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 8 + 9 Mawrth 7.30yh /www.aberystwythartscentre.co.uk

Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth 10.00yb a 7.30yh www.carmarthenshiretheatres.co.uk

PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth 16eg – 7yh / 17eg - 10.30yb www.rhylpavilion.co.uk

GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1yp a 7yh www.galericaernarfon.com

CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD / WALES MILLENNIUM CENTRE CARDIFF 21-26 Mawrth 21-23: 1yp / 23–25: 7yh / 26: 2yp + 8yh /www.wmc.org.ukMae ’Cysgu’n Brysur’ yn gyd-gynhyrchiad gan Arad Goch, Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan