Tymor Newydd AGwedd a blAGur


1.9.15


Wrth i’r haf ddod i ben, a’r nosweithiau gau’i mewn, mae tymor newydd o glybiau drama AGwedd a blAGur Arad Goch ar fin cychwyn.


Mae AGwedd yn cynnig cyfle i bobol ifanc blynyddoedd 7, 8 a 9 i ymarfer sgiliau perfformio, a sianelu egni creadigol, mewn awyrgylch hwyliog. Arweinydd AGwedd yw Catrin Mai, athrawes drama uchel ei pharch a wyneb newydd i waith Arad Goch eleni.


Pwrpas blAGur yw galluogi plant oedran cynradd blynyddoedd 2 i 6 i fagu hyder a dysgu sgiliau sylfaenol newydd drwy chwarae gemau drama. Mae’r gweithdai wythnosol yn tanio’r dychymyg drwy waith byrfyfyr a chwarae rôl. Ffion Wyn Bowen, actores brofiadol a wyneb cyfarwydd iawn i ddilynwyr gwaith Arad Goch, yw’r arweinydd.


Yn ôl Rhys Tanat Morgan o Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig a mynychydd diweddar: "Mae bod yn aelod o AGwedd wedi magu fy hyder i berfformio ac wedi fy helpu i greu grŵp o ffrindiau newydd. Mae AGwedd wedi rhoi'r cyfle i mi gymdeithasu yn y Gymraeg gyda fy ffrindiau. Byswn yn annog unrhywun sydd â diddordeb mewn sgwennu neu pherfformio i ymuno! "


Mae sesiynau AGwedd yn digwydd rhwng 4.00 a 5.30 bob dydd Mercher o 23 Medi ymlaen. Cynhelir sesiynau blAGur rhwng 10.15 a 11.45 ar foreuau Sadwrn, gan gychwyn ar 19 Medi. Cynhelir y ddau yng Nghanolfan Arad Goch ar gost o £50 y tymor am 10 sesiwn.


Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu sesiwn brofi, cysylltwch ag Anne Evans .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01970 617998.


Mae yna alw mawr am y sesiynau hyn felly rydym yn annog bobol i archebu’n fuan.



Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno



 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan