Tymor yr Hydref 2014


04.09.14


Mae staff Arad Goch wedi bod yn mwynhau'r haf yn Dorset, Ffrainc, Trefdraeth, Oslo a nifer o lefydd eraill OND ryden ni i gyd yn ol yn y swyddfa wythnos yma ac yn barod (gulp!) am y tymor o'n blaenau rhwng rwan a'r nadolig! Ho! Ho! Ho!

Mae nifer o brosiectau ar y gweill gyda ni a dyma ichi flas ohonynt;

Somewhereto_ Mae'r Cwmni yn parhau i fod yn bartner rhanbarthol i'r wasanaeth Brydeinig yma ym Mhrydain. Os ydech chi rhwng 16 a 25 ac yn chwilio am ofod am ddim i ddatblygu gwaith neu fusnes o unrhyw fath - cysylltwch!

Het Milwr a'r Twtw Pinc - Sioe un person gan yr actores Lowri Sion nol ar daith mewn ysgolion cynradd o ganol mis Medi www.hetatwtw.org

Innocent as Strawberries - Cynhyrchiad newydd a chyfoes ar y cyd gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn seiliedig ar waith Dylan Thomas. Cynhyrchiad saesneg gyda pherfformiadau yn y Llyfrgell ac mewn ysgolion uwchradd.

Ble Mae'r Dail yn Hedfan - Sioe rhyngweithiol i blant 2-8 oed. Ar daith mewn ysgolion cynradd a pherfformiadau yng Nghanolfan Cymry Llundain ar y 24 a 25 o Hydref (tocynnau ar gael trwy Arad Goch a We Got Tickets), hefyd yn perfformio mewn gwyl theatr i blant yn Majorca o Hydref 13 - 20. Ola!

SXTO - gan Bethan Gwanas a 'r Gyfarwyddwraig Angharad Lee. Ar daith i ysgolion uwchradd yn ogystal a pherfformiadau cyhoeddus yn 17/11 Ysgol y Berwyn Bala, 18/11 Theatr Clwyd, 20/11 Theatr Gartholwg

Parti! shhhhh! Byddwn yn cael parti i ddathlu ein pen - blwydd yn 25 yn ystod Rhagfyr! Mwy o wybodaeth a gwahoddiadau yn cael eu hanfon cyn hir!!

Felly! Digon i gadw'r staff rhag diflasu ac oeri dros yr Hydref a'r Gaeaf!

Os hoffech fanylion pellach cysylltwch a un o'n staff (prysur!) ar 01970 617 998


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan