UNNOS - Canolfan Arad Goch


25.09.13
Fel rhan o Wyl DRYSAU AGORED-OPEN DOORS mae Cwmni Theatr Arad Goch yn eich gwahodd CHI i mewn trwy'r drysau coch i fanteisio ar gyfleusterau gwych ein Canolfan am un noson arbennig - NOS SADWRN 28.09.13 o 7 - 11yh.

Ryden ni'n awyddus i gael cynnifer o arlunwyr, beirdd, dawnswyr, actorion, pypedwyr, ffotograffwyr, cynhyrchwyr ffilm, cerddorion ...ac unrhywun arall sydd awydd dod draw er mwyn gweld sut gallwch CHI ddefnyddio'r gofod i greu rhywbeth o fewn 4 awr!

Does dim rheolau na ffiniau pendant gallwch weithio fel grwp, fel unigolion neu'r ddau! Gofynnwn ichi ddod ag unrhyw offer sydd ei angen arnoch i greu eich crefft a digon o frwdfrydedd!

Digwyddiad yn dechrau am 7 - 11yh, does dim angen ichi aros i'r sesiwn cyfan gallwch fynd a dod fel y mynnwch!

Digwyddiad addas i bob oedran a phob iaith. Am wybodaeth bellach cysylltwch â staff y swyddfa ar 01970 617 998.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan