Yn barod i hedfan i Majorca a Llundain!


7.10.14


Arad Goch yn paratoi i hedfan i Majorca a Llundain!
‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ yn parhau i deithio’r byd ac yn rhoi Celfyddydau Cymru ar y map.

Crëwyd y sioe theatr rhyngweithiol ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ fel prosiect ar y cyd rhwng Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch, a’r actorion Ffion Wyn Bowen a Gethin Lloyd Evans.

Mae’r sioe, sy’n addas i deuluoedd a phlant 2 i 8 oed, wedi ei selio ar ddau gymeriad, Pegi a Deri, un merch ac un bachgen sy’n ceisio cyd fyw mewn un gofod bach. Mae’r themâu megis rhannu, cyfaddawdu, gwrthdaro a dod yn ffrindiau yn themâu sy’n berthnasol i blant ymhob cwr o’r byd a dyma un rheswm pam bod y ddrama wedi apelio at gynulleidfaoedd tu hwnt i Gymru.

“Crëwyd y perfformiad fel un rhydd, rhyngweithiol heb fod yn ddibynnol ar ormod o sgript. Mae’r props i gyd yn ddeunyddiau naturiol rhad ac am ddim, pethau y gall pawb eu darganfod yn yr ardd neu’r parc lleol. Mae’r arddull, y themâu, y cymeriadau a’r hiwmor wedi apelio at gynulleidfaoedd yma yng Nghymru a thu hwnt ac mae’r ymateb wedi bod yn syfrdanol” Ffion Wyn Bowen.

Mae’r sioe eisoes wedi teithio i Rwsia, Tunisia a De Korea ac wythnos nesaf, y 13eg – 17eg o Hydref, a bydd y cast Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts, yn ogystal â’r Cyfarwyddwr Artistig Jeremy Turner a’r Actores Rheoli Mari Rhian Owen, yn teithio i Vilafranca de Bonay yn Majorca i berfformio pedwar perfformiad yn y 12fed ‘Fiet 2014’ Gŵyl theatr i blant yn ynysoedd y Balearics.

“Byddwn ni’n perfformio dwy sioe Catalaneg a Saesneg a dwy sioe Catalaneg a Chymraeg. Roedd trefnydd yr Ŵyl, a welodd y perfformiad yn ystod ein Gŵyl Agor Drysau ni yn Ebrill eleni, yn awyddus inni gyfuno’r ddwy iaith leiafrifol er mwyn profi i’r gynulleidfa ifanc Catalaneg bod ieithoedd lleiafrifol a chelfyddydau mewn ieithoedd lleiafrifol yn ffynnu” Jeremy Turner

Yn ogystal â’r perfformiadau bydd Jeremy ei hun yn gwneud cyflwyniad ar y pwnc ‘theatr i bobl ifanc’ a bydd yr actores rheoli Mari Rhian Owen yn sgwrsio am ei gwaith hi fel un sy’n teithio Cymru yn hybu iaith trwy ddrama.

Ar ôl dychwelyd i Gymru ni fydd cyfle i’r cast ymlacio gan y byddant yn teithio i Wynedd i berfformio’r sioe yn y Gymraeg i ysgolion cynradd Tywyn a Llanegryn, cyn teithio i Lundain i berfformio dwy sioe yn y Gymraeg yng Nghanolfan Cymry Llundain ar y 24ain a’r 25ain o Hydref.
Nid dyma’r tro cyntaf i’r Cwmni berfformio yn Llundain, ond dyma’r tro cyntaf iddynt berfformio yn y Gymraeg yn Llundain.

“Ar ôl teithio i nifer o wledydd tramor mae’n braf i gael y cyfle i berfformio i’r Cymry ifanc a’u teuluoedd yng Nghanolfan Cymry Llundain. Mae yna gymuned gref o Gymry yn Llundain ac mae nhw’n haeddu profi gwaith theatr o safon yn eu iaith nhw.” Jeremy Turner
Gellir dilyn hynt a helynt y daith trwy gyfrif Trydar @AradGoch.


Mae Arad Goch yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth parhaol.
Am wybodaeth bellach cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch ar .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01979 617 998

*Gwefan yr Ŵyl www.saxerxa.org


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan