Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Ionawr, 2020

29ion4:00 pmAGweddClwb drama wythnosol i bobl ifanc blynyddoedd 7-10 (11-15 oed)

29ion6:00 pmIoga HathaCyflwyniad chwareus a strwythuredig i ioga hatha traddodiadol.

29ion7:30 pmAmerican NightmareRhan o Dymor Trais The Other Room

30ion7:30 pmThe Story & HelaDau Gynhyrchiad cefn-wrth-gefn - Rhan o Gyfres Trais The Other Room

31ion3:00 pmThe Story & HelaDau Gynhyrchiad cefn-wrth-gefn - Rhan o Gyfres Trais The Other Room

Dangos rhagor o ddigwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddion
20/01/2020

Arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon

Ar nos Iau yr 16eg o Ionawr, roedd Canolfan Arad Goch yn orlawn ar gyfer agoriad arddangosfa newydd o waith dau artist ifanc o Gastell Nedd. Mae gwaith Tomos Sparnon…
FeaturedNewyddion
18/12/2019

Y Cnocwyr

Ym mis Chwefror, mi fydd blAGur - ein clwb drama i blant oedran cynradd - yn llwyfannu cynhyrchiad cyffrous newydd! Y Cnocwyr! Mae aelodau blAGur wedi bod yn gweithio’n galed…
FeaturedNewyddion
17/12/2019

Twm Siôn Cati

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal! Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt…