Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Mawrth, 2021

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddionUncategorized @cy
13/11/2020

Stori Alex

“I JUST PRETENDED EVERYTHING WAS FINE AND I DIDN’T TELL ANYONE ‘COS I WAS EMBARRASSED. THERE’S DEFINITELY A STIGMA TO BEING HOMELESS” Nol ym mis Chwefror, daeth naw o bobl…
Newyddion
24/09/2020

Gweithdy: Addasu Storiau yn Nofelau Graffeg

Addasu Storïau yn Nofelau Graffeg: gweithdy gyda Hamid Sulaiman Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gweithio gyda’r awdur nofelau graffeg Hamid Sulaiman o Syria sydd ar hyn o bryd yn…
FeaturedNewyddion
22/09/2020

Theatr ddigidol, theatr ar-lein, theatr wahanol iawn.

Crynodeb o gynyrchiadau diweddaraf Arad Goch. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn un o’r sialensiau mwyaf i fwrw’r diwydiant theatr, ac mae tipyn o sialensau o’n blaen o hyd. Serch…