Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Mawrth, 2024

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddion
02/02/2024

Cymrix

Cynhyrchiad newydd sbon! Bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn neidio mewn i 2024, sef blwyddyn sy’n argoeli i fod yn un prysur a chyffrous iawn i’r cwmni, gyda chynhyrchiad newydd…
FeaturedNewyddion
24/01/2024

Pennod newydd yn hanes Arad Goch

Cwmni Theatr Arad Goch yw un o brif ddarparwyr theatr i bobl ifanc yng Nghymru. Mae ei waith wedi gwefreiddio cynulleidfaoedd helaeth yng Nghymru a dros y byd ers ei…
FeaturedNewyddion
11/01/2024

Cynyrchiadau Cymraeg Agor Drysau

Mae’n amser troi ein sylw at un o’n prif ddigwyddiadau yn 2024, Gŵyl Agor Drysau.   Hon yw’r 10fed ŵyl Agor Drysau, fydd yn gwahodd llwyth o gwmnïau theatr ledled…