Dod yn Fuan

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddion
10/10/2019

mae blAGur 19-20 wedi cychwyn! Ymunwch â ni!

Mae blAGur 19-20 wedi cychwyn! Dewch i fwynhau sesiynau llawn hwyl dan arweiniad perfformwyr a chyfarwyddwyr proffesiynol.
FeaturedNewyddion
18/09/2019

Diwrnod Agored Canolfan Arad Goch!

Gweithdai, arddangosfa, teithiau tywys, gig, dawnsio a llawer mwy i ddathlu Canolfan Arad Goch ar ei newydd wedd.
Newyddion
02/08/2019

Cynhyrchiad newydd sbon, a’r cast!

Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn hynod o brysur, gyda Gŵyl Agor Drysau, taith enfawr Rwtsh Ratsh Rala Rwdins, gwaith adeiladu sylweddol a thaith estynedig o Hudo i ddod –…