Rwtsh Ratsh
Rala Rwdins

Rala Rwdins yn fyw ar lwyfan!

Darllen mwy

Dod yn Fuan

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
Newyddion
02/08/2019

Cynhyrchiad newydd sbon, a’r cast!

Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn hynod o brysur, gyda Gŵyl Agor Drysau, taith enfawr Rwtsh Ratsh Rala Rwdins, gwaith adeiladu sylweddol a thaith estynedig o Hudo i ddod –…
Newyddion
31/07/2019

Arad Goch yn Ne Corea!

Dros y misoedd diwethaf mae criw Rwtsh Ratsh Rala Rwdins wedi perfformio mewn theatrau ar hyd a lled Cymru, ond mae criw Cerrig yn Slic wedi mynd ychydig ymhellach i…
Newyddion
26/07/2019

Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2019

Cwmni Theatr Arad Goch yn cipio Gwobr Celfyddydau Hodge a llwyddiant i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddi Dyfed Powys gyda chynhyrchiad Hudo. Cwmni Theatr Arad Goch won the Hodge…