Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Ebrill, 2020

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddion
24/03/2020

COVID-19

Yn sgil y pryderon cynyddol ynglyn a COVID-19 ac er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr Canolfan Arad Goch a'r cyhoedd yn ehangach, mae y ganolfan wedi cau ei drysau i'r cyhoedd.…
FeaturedNewyddion
06/03/2020

Cast Twm Siôn Cati!

Mae cast Twm Siôn Cati, cynhyrchiad nesaf Cwmni Theatr Arad Goch, wedi ei gadarnhau. Mae Twm Siôn Cati yn un o gymeriadau mwyaf eiconig Ceredigion a Thregaron, ac felly, gyda’r…
FeaturedNewyddion
12/02/2020

Gweithdy Trin Metel gydag Ann Catrin Evans

Ers mis Medi, mae Canolfan Arad Goch wedi dal llygaid ar Stryd y Baddon, diolch i ddarn o waith celf, metel, newydd gan y gof Ann Catrin Evans. Mae’r darn…