Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Rhagfyr, 2023

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddion
15/11/2023

Gŵyl Agor Drysau 2024 – Cadwch y Dyddiad!

Gŵyl Agor Drysau 2024 – Cadwch y Dyddiad! Am y tro cyntaf ers 2019, mae Agor Drysau - gŵyl theatr ryngwladol Cymru ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc – yn ôl. Dyma…
FeaturedNewyddionUncategorized @cy
28/09/2023

Rala Rwdins nôl ar gyfer 2024

Taith Cerdyn Post o Wlad y Rwla – Haf 2024 Mae’n bleser cyhoeddi fod Rala Rwdins a’i ffrindiau yn dychwelyd i lwyfannau ledled Cymru ar gyfer tymor yr haf 2024!…
FeaturedNewyddionUncategorized @cy
25/07/2023

Galwad agored am waith creadigol ar gyfer Gŵyl Agor Drysau 2024

Hoffai Cwmni Theatr Arad Goch, mewn cydweithrediad ag Addo, gomisiynu gwaith perfformiadol ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc i’w gyflwyno yn Gŵyl Agor Drysau 2024 yn Aberystwyth. Boed yn berfformiad promenâd yn…