Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Awst, 2020

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddion
11/06/2020

Swydd: Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau

Swydd: Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu…
FeaturedNewyddion
04/05/2020

Lliwio a Sgriptio gydag Arad Goch

Gweithgaredd diweddaraf Arad Goch fel rhan o Arad Goch Ar-Lein! Hoffi lliwio? Hoffi theatr? Dyma i chi rywbeth allwch chi wneud gyda phlant ifanc i’w cadw’n greadigol trwy gyfnod y…
FeaturedNewyddion
30/04/2020

Creadigrwydd ar-lein

Mae’r ‘cau lawr’ wedi bod yn her i Gwmni Theatr Arad Goch fel i bawb arall, a rydyn ni’n gweld eisiau cymuned brysur a chyffrous ein canolfan yn Aberystwyth. Ond…