Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Hydref, 2020

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddion
24/09/2020

Gweithdy: Addasu Storiau yn Nofelau Graffeg

Addasu Storïau yn Nofelau Graffeg: gweithdy gyda Hamid Sulaiman Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gweithio gyda’r awdur nofelau graffeg Hamid Sulaiman o Syria sydd ar hyn o bryd yn…
FeaturedNewyddion
22/09/2020

Theatr ddigidol, theatr ar-lein, theatr wahanol iawn.

Crynodeb o gynyrchiadau diweddaraf Arad Goch. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn un o’r sialensiau mwyaf i fwrw’r diwydiant theatr, ac mae tipyn o sialensau o’n blaen o hyd. Serch…
FeaturedNewyddion
11/06/2020

Swydd: Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau

Swydd: Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu…