Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Mehefin, 2021

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddionUncategorized @cy
22/06/2021

YN FYW: CLERA Ceredigion

Diwrnod i Fynd Diwrnod i fynd nes dechrau’r daith! 🎉 Fe fydd Clera yn Aberystwyth am 12-2 a 4.30-6 yfory! Dewch i glywed eich straeon chi a hanes Ceredigion. Fe…
FeaturedNewyddion
15/06/2021

CLERA Ceredigion – Stori Chi yn eich Lleoliad Chi

“Mae rhywbeth yn dod i’ch ardal chi, rhywbeth gallwch ond ei weld unwaith. Yn teithio o bentref i bentref, o dref i dref er mwyn dathlu pobl, diwylliant  a thirwedd…