Digwyddiadau yn Canolfan Arad Goch

Gorffennaf, 2021

Dim Digwyddiadau

Cymryd Rhan

Mae Arad Goch llawer yn fwy ‘na chwmni sy’n cynhyrchu theatr yn unig… O glybiau perfformio i ŵyliau, i gyrsiau a phrofiadau – mae ‘na lwyth o wahanol ffyrdd gallwch chi fod yn rhan o fwrlwm Arad Goch!

Darllen mwy
FeaturedNewyddionUncategorized @cy
14/07/2021

YN FYW: CLERA Ceredigion

LLUNIAU CLERA Nes i chi weld Clera unwaith eto, ewch i wefan Arad Goch a BroAber360 i ddilyn y daith o’r cychwyn a gweld lluniau o’ch ardaloedd chi! Dydd Mawrth…
FeaturedNewyddionUncategorized @cy
22/06/2021

YN FYW: CLERA Ceredigion

Pawb yn joio! Diolch i bawb yn Llanbedr Pont Steffan a ddaeth i wylio prynhawn ‘ma! Dilynwch ni yfory tra byddwn ni’n teithio i Gei Newydd am 2y.h a Llanilar…
Newyddion
15/06/2021

CLERA Ceredigion – Stori Chi yn eich Lleoliad Chi

“Mae rhywbeth yn dod i’ch ardal chi, rhywbeth gallwch ond ei weld unwaith. Yn teithio o bentref i bentref, o dref i dref er mwyn dathlu pobl, diwylliant  a thirwedd…