Addasu Storïau yn Nofelau Graffeg:
gweithdy gyda Hamid Sulaiman

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gweithio gyda’r awdur nofelau graffeg Hamid Sulaiman o Syria sydd ar hyn o bryd yn rhannu ei amser rhwng ‘prif drefi comics Ewrop’ Angoulême a Berlin. Fel rhan o’n prosiect rydyn ni’n trefnu gweithdy ymarferol i awduron ac arlunwyr yng Nghymru gyda’r bwriad o gynyddu diddordeb a sgiliau yn y maes.

Bydd y gweithdy yn defnyddio cynhyrchiad trawiadol Gwmni Theatr Arad Goch o HUDO gan Mared Llywelyn Williams fel testun. Gweithdy mewn dwy rhan fydd hwn i drafod y broses o addasu stori yn gyfres o ddelweddau graffeg. Cynhelir y gweithdy ymarferol dros Zoom; bydd y mynychwyr yn creu a datblygu eu syniadau eu hunain fel rhan o’r gweithdy.

Mae nifer y llefydd yn gyfyngedig i 10 yn unig; mae’r gweithdy yn addas i artistiaid profiadol neu fyfyrwyr. Cysylltwch â post@aradgoch.org am fwy o wybodaeth ac i gadw le. Cynhelir y gweithdy trwy gyfrwng y Saesneg.

Rhan 1 – Hydref 8fed, 5pm. (90 munud)
Rhan 2 – Hydref 12fed, 5pm. (90 munud)
Pris: £20 (llawn) £10 (i fyfyrwyr)

Mae’r cydweithrediad hwn yn rhan o brosiect Literary Europe Live Plus a gydlynnir gan Lenyddiaeth Ar Draws Ffiniau gyda nawdd drwy raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd.

Hamid Sulaiman: mae gwybodaeth am Hamid a’i waith ar https://www.lit-across-frontiers.org/profiles/hamid-sulaiman/

HUDO: Mae HUDO yn gynhyrchiad theatr fforwm gafodd ei gynhyrchu gyda chydweithrediad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed Powys yn 2018 er mwyn codi ymwybyddiaeth a mynd i’r afael â’r broblem o gamfanteisio rhywiol ar bobl ifanc. Teithiodd i ysgolion uwchradd ledled Cymru rhwng 2018 a 2019, ac ennill dwy wobr Arts & Business Cymru yn 2019.

X