Mae’r daith nôl unwaith eto ond tro yma… ar raddfa yn fwy!

Nôl yn haf 2021 fe wnaeth y cwmni deithio o amgylch Ceredigion yn canu, dawnsio ac adrodd straeon mewn amrywiaeth o leoliadau. O cornel y stryd, canol trefi a phentrefi a gerddi trigolion ym mhob rhan o’r sir.

Nawr, yn haf 2022, mae Clera nôl ond tro hwn byddwn ni’n perfformio mewn lleoliadau bach yn wahanol. Yng nghanol bwrlwm Tafwyl, fe fydd y cast yn perfformio ar Lwyfan y Porth am 12yp ar yr 18fed o Fehefin. Yn ogystal â hyn byddwn yn crwydo o amgylch y maes o fewn Castell Caerdydd am 3yp.

Os nad ydych yn ymweld â Tafwyl, ymunwch â ni ym Merthyr ar yr 9fed o Orffennaf rhwng 10yb – 12yp wrth i ni grwydro’r strydoedd yn diddanu’r gynulleidfa.

Dewch i weld y cast a gwrando ar ei streaeon wrth iddynt grwydro unwaith eto.

X