Hyfforddiant

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cynnig hyfforddiant i athrawon a cynorthwywyr dosbarth am ddefnyddio’r celfyddydau a  sgiliau creadigol yn y dosbarth. Gallwn gynnig amrywiaeth o gyrsiau byr a hir wedi’i saernïo’n benodol ar eich cyfer.