Dros y misoedd diwethaf mae criw Rwtsh Ratsh Rala Rwdins wedi perfformio mewn theatrau ar hyd a lled Cymru, ond mae criw Cerrig yn Slic wedi mynd ychydig ymhellach i berfformio…

Teithiodd Simon Lovatt, Rheolwr Technegol y cwmni a’r actorion Ffion Wyn Bowen a Gareth Elis i Dde Corea i berfformio Cerrig Yn Slic yng Ngwyl Haf Assitej Korea. Mae’r cynhyrchiad, sydd yn addas i blant 2-7 oed, wedi cael ei berfformio tramor eisoes, yn ogystal a nifer o deithiau i ysgolion cynradd Cymru a rhai o theatrau Cymru hefyd.

Ym mis Mawrth, cafodd ei berfformio yng Ngwyl Agor Drysau yn Aberystwyth, rhan o ddathliadau 30 mlynedd Cwmni Theatr Arad Goch. Erbyn hyn, mae Cerrig yn Slic wedi cael ei berfformio yn y Gymraeg, Saesneg, Sbaeneg a Chorëg!

Mae’r cynhyrchiad rhyngweithiol yma yn dilyn dau ffrind sy’n casglu cerrig i greu bob math o bethau!

X