Yng Nghanolfan Arad Goch, byddwn yn arddangos gwaith celf newydd Gareth Owen yn seiliedig ar gerdd Kitchener Davies Swn y Gwynt Sy’n Chwythu yn medru cael ei weld nes canol mis Gorffennaf.
Gallwch brynu’r gwaith yn y ganolfan neu prynnu llyfr Gareth Owen am £5.
Dewch i’w ymweld â’r ganolfan i’w weld bob Dydd Llun – Gwener rhwng 10yb – 4.30yp ac ar ddydd Sadwrn o 10yb i 12yp.
X