Ar nos Iau yr 16eg o Ionawr, roedd Canolfan Arad Goch yn orlawn ar gyfer agoriad arddangosfa newydd o waith dau artist ifanc o Gastell Nedd.

Mae gwaith Tomos Sparnon ac Owain Sparnon wedi cael llwyddiant a sylw haeddiannol eisoes mewn cystadlaethau, eisteddfodau ac orielau eraill, a’r ddau ond yn 22 ac 19 mlwydd oed. Dyma’r tro cyntaf i’r brodyr gael arddangosfa gyda’i gilydd ac roedd yr hanesydd celf Peter Lord yn bresennol i agor yr arddangosfa.

“Rhan o genhadaeth Cwmni Theatr Arad Goch yw rhoi sylw i waith artistiaid ifanc Cymraeg o bob maes o’r celfyddydau” medd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch.

“Rydyn ni’n falch iawn o’r cyfle i arddangos gwaith hynod a thrawiadol y ddau Gymro Cymraeg ifanc yma ac yn ddiolchgar iawn i’r hanesydd celf i Peter Lord am gytuno i agor yr arddangosfa ac am ei gefnogaeth.”

Graddiodd Tomos â Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe yn 2018 ac mae ei waith yn archwilio’r ffurf dynol a bregusrwydd dyn trwy wahanol gyfryngau. Yn 2015, enillodd y Fedal Gelf yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili ac yn 2017 enillodd yr Ysgoloriaeth Gelf yn Eisteddfod yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr. Erbyn hyn, mae ei waith wedi cael ei arddangos yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac mewn gwahanol orielau gan gynnwys Y Galeri, Caerffili, Oriel Glynn Vivian, Abertawe, Oriel Kooywood, Caerdydd a GS Artists, Abertawe.

Mae Owain ar hyn o bryd yn fyfyriwr ail flwyddyn yng Ngholeg Celf Abertawe, yn astudio gradd mewn Celfyddyd Gain. Mae ei waith diweddaraf yn ymateb i olau a byrhoedledd trwy wahanol gyfryngau. Enillodd y gystadleuaeth Celf o dan 19 yn Eisteddfod yr Urdd Llanelwedd yn 2018, yr ail wobr yng nghystadleuaeth y Fedal Gelf yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd yn 2018 ac ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2017 a Gwobr Preswyliad Jane Phillips Oriel Mission Abertawe yn 2017.

Mi fydd yr arddangosfa yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth hyd at ddiwedd mis Mawrth, 2020.

X