Mae un o gast Nid Fi wedi bod yn brysur! Nid yn unig gyda gweithdai’r cynhyrchiad, ond yn creu vlogiau!

Mae’r sianel YouTube Label Deg yn creu cynyrch i blant ifanc. Wedi’i gynhyrchu gan BOOM Cymru maent yn cynnig tips ffasiwn, colur, gofal croen a lles i bobl ifanc. Gyda Cadi Beaufort Jones yn cyflwyno, mae’r fideo diweddaraf yn archwilio beth sydd yn ei bag ysgol. Beth sydd yn eich bag chi?!

X