Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch, mae BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN yn ddrama ryngweithiol i blant bach 3-9 oed a’u teuluoedd (gall plant iau ddod gyda’r teuluoedd hefyd). 

Gan ddechrau y tu allan, neu yng nghyntedd y theatr/neuadd, mae’r gynulleidfa yn symud i ofod caeëdig, tawel a diogel ble maen nhw’n helpu’r cymeriadau i greu cartref newydd gyda deunyddiau naturiol – dail, brigau a pren. 

Mae’n ddrama hwyliog a cherddorol, weithiau’n ddoniol a dro arall yn ymdrin ag emosiynau plant,   gyda themâu am gyfeillgarwch, cydweithio a gofal – gan annog y blant i fynd ati i fod yn greadigol yn eu ffordd eu hunain. 

Oed

3-9 ned

Ar Daith

Ionawr – Ebrill 2023

Cyfarwyddwyr

Ffion Wyn Bowen

X