AMWYS gan Cacen Ffenest.

Mae arddangosfa newydd cyffrous yng Nghanolfan Arad Goch – Amwys gan Cacen Ffenest.

Trwy weithio â delweddau cydraniad-isel  a phaent digidol mae Cacen Ffenest yn creu darnau o waith sydd yn amwys, yn chwareus, ac yn hudolus. Mae ôl dylanwad fynegiadaeth yn ogystal â mynegiadaeth haniaethol ar y gwaith.

Gair am y gwaith:
“Mae’r artist yn chwarae gydag afluniadau sy’n digwydd yn naturiol, gan greu delweddau ysbrydol sy’n peri i rywun feddwl a herio’r ffordd yr ydym ni’n dehongli realiti.” Elin Howells, Dylunydd patrymau arwyneb

Mae’r arddangosfa ar agor 10-5 D.Llun–D.Gwener a 10-12.30 D.Sadwrn, tan 29/10/22.

Os ydych chi am weld mwy o’i gwaith, dilynwch yr atodiad isod i weld y casgliad digidol – https://cacenffenest.myportfolio.com

Cacen ffenest | Facebook

X