Clybiau

BlAGur

Clwb drama cyfrwng Cymraeg wythnosol i blant 6-11 oed. Cwrdd bob dydd Sadwrn o 10am – 11:am ar gyfer BlAGur bach a 11:15am – 12:15pm ar gyfer BlAGur Mawr yn ystod tymor ysgol yng Nghanolfan Arad Goch.

AGwedd

Clwb drama cyfrwng Cymraeg wythnosol i blant 11-15 oed. Cwrdd bob pnawn Mercher 4pm-5:30pm yn ystod tymor ysgol yng Nghanolfan Arad Goch.