Llogi Ystafelloedd

Canolfan Arad Goch yw cartref Cwmni Theatr Arad Goch yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’r adeilad – oedd ar un cyfnod yn ysgoldy a mans – yn drawiadol tu hwnt ac yn adeilad hyblyg sydd ar gael i’w logi. Wedi ei adnewyddu’n llwyr y tu mewn mae’r adnoddau yn wych ac ar gael i’w defnyddio gan unrhyw fudiad neu unigolyn.

Gweithdai, cynadleddau, darlithoedd, perfformiadau, ymarferion, priodasau, cyrsiau, cyfarfodydd, partïon, arddangosfeydd, cyngherddau, gigs, dangosiadau…

Ffoniwch Canolfan Arad Goch i wneud ymholiadau 01970 617998.

Theatr

Yn dal 62 (Seddi ar lethr), 90 heb y seddi ar lethr.

12.90m x 9m x 3.90m / 108m2 – heb y seddi ar lethr a llenni du

6m x 7.30m x 3.90m / 43.80m2 – Seddi ar lethr allan a llenni du

Nodweddion:

Gall osod yr ystafell mewn steil theatr, steil pwyllgor neu cabaret.

Seddi ar lethr symudol (62), rig goleuadau, system sain, taflunydd, sgrin, ystafell dechnegol, ‘blackout’, llwyfan (ar gais ac am gost ychwanegol).

Ffoniwch Canolfan Arad Goch i wneud ymholiadau 01970 617998.

Stiwdio

Yn dal 40

7.80m x 8.80m x 3m

Nodweddion:

Gall osod yr ystafell mewn steil theatr, steil pwyllgor neu cabaret.

System sain, rig goleuadau, taflunydd, sgrin, mynediad i’r stryd.

Ffoniwch Canolfan Arad Goch i wneud ymholiadau 01970 617998.

Oriel 2

Yn dal 50

13m x 5m x 2.3m

Nodweddion:

Gall osod yr ystafell mewn steil theatr, steil pwyllgor neu cabaret.

Golau naturiol, gwahanfur, sinc a tŷ bach yn agos, taflunydd, sgrin.

Ffoniwch Canolfan Arad Goch i wneud ymholiadau 01970 617998.

Ystafelloedd Eraill

Ystafell Werdd – 8m x 6m

Nodweddion:

Cegin, bwrdd / byrddau mawr.

Ar gyfer cyfarfodydd ffurfiol neu anffurfiol, gweithdai gyda grwpiau bach.

Ystafell Gyfarfod – Yn dal 12

4m x 3m x 2.25m

Nodweddion:

Ystafell dawel, sgrin, byrddau a chadeiriau.

Oriel 1 / Derbynfa

Nodweddion:

Ar gyfer arddangosfeydd, derbyniadau, cyfarfodydd ffurfiol neu anffurfiol, gweithdai gyda grwpiau bach.

Ffoniwch Canolfan Arad Goch i wneud ymholiadau 01970 617998.