Cynlluniwch eich priodas eich hun

Mae gan Canolfan Arad Goch bedwar gofod unigryw y gallwch eu defnyddio i greu eich man priodas arbennig eich hun:

 • Y Dderbynfa a’r Oriel – i gyfarfod a chyfarch, arddangos eich lluniau teuluol, diodydd …
 • Y Theatr –   gellir amgylchu’r gofod mewn gwyn neu ddu, ar gyfer ddiodydd, gwledda neu ddawnsio – gyda goleuadau theatr, system  sain a hyd yn oed taflunydd a sgrîn fawr ar gyfer fideos neu luniau;
 • Oriel 2, gyda’i ffenestr wydr lliw – ar gyfer cyfnewid addunedau, diodydd, coctels, canapés, siarad, cerddoriaeth ….
 • Y Stiwdio – ar gyfer cerddoriaeth ac ymlacio neu ar gyfer storio a pharatoi.

Mae gyda ni hefyd:

 • y Gegin – ar gyfer paratoi;
 • dwy droli-bar wedi eu crefftio o bren;
 • llestri bwrdd,  gwydrau a ffliwts;
 • ac mae hyd yn oed ystafelloedd newid a cawodydd gyda ni fel fod y bobl bwysig yn medru newid.

Bydd dau aelod o’n staff yma i helpu gofalu am yr adeilad ac mi fedrwn gael staff ychwanegol os bydd angen gan gynnwys:

 • addurnwr / steilydd
 • cydlynydd  y digwyddiad
 • staff technegol cynorthwyol

Prisiau

Gallwn greu pecyn unigol fydd yn ateb eich gofynion – i wneud eich diwrnod mor unigryw ac arbennig â posib.

.

Diolch i Dyfan a Catrin am roi caniatad i ni ddefnyddio lluniau eu priodas hyfryd nhw

Ffotograffiaeth Camera Sioned