Mae cast Twm Siôn Cati, cynhyrchiad nesaf Cwmni Theatr Arad Goch, wedi ei gadarnhau. Mae Twm Siôn Cati yn un o gymeriadau mwyaf eiconig Ceredigion a Thregaron, ac felly, gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Geredigion yn yr haf, pa well amser i glywed am straeon Twm?

Dyma’r ail dro i’r cwmni deithio’r cynhyrchiad yma, sydd wedi ei ysgrifennu a’i gyfarwyddo gan Jeremy Turner, gyda’r daith wreiddiol nol yn 2008.

Bydd ymarferion yn cychwyn ym mis Ebrill, cyn i Twm Siôn Cati a’i griw deithio i 16 o theatrau ledled Cymru o fis Mai i Orffennaf. Yn ogystal, mi fydd ‘na gyfle i ddal y cynhyrchiad llawn antur yma yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst.

Yn chwarae rhan Twm ei hun mae Gruffydd Evans, sydd wedi cael blwyddyn prysur gydag Arad Goch. Yr haf diwethaf, bu’n chwarae rhan Y Llipryn Llwyd yn Rwtsh Ratsh Rala Rwdins – ei rhan gyntaf mewn cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Arad Goch. Ar hyn o bryd, mae Gruffudd yn rhan o’r cynhyrchiad corfforol Tu fewn – Tu fas, sydd yn teithio i ysgolion cynradd gorllewin Cymru tan y pasg.

 

Yn dychwelyd i fyd Twm Siôn Cati mae Ffion Wyn Bowen, Endaf Eynon Davies ac Ioan Gwyn – roedd yr actorion profiadol yma i gyd yn rhan o gast y cynhyrchiad gwreiddiol yn 2008! Mi fydd y tri ohonynt yn chwarae nifer o gymeriadu yr un, mewn cynhyrchiad sy’n adrodd stori Twm drwy ymladd, canu a storïa!

 

 

Yn cwblhau’r cast mae Lynwen Haf Roberts. Mae Lynwen eisoes wedi cael profiad o daith haf i theatrau gydag Arad Goch, nol yn 2015 pan roedd yn rhan o gast y cynhyrchiad Lleuad yn Olau. Fe wnaeth Lynwen hefyd chwarae rhan Alaw yn y sioe gerdd Cysgu’n Brysur yn 2016.

 

Bydd Twm Siôn Cati yn agor yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar y 19fed o Fai, ac yn ymweld â 15 o theatrau arall ledled Cymru, cyn gorffen gyda pherfformiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol. I gael tocynnau, archebwch drwy gysylltu yn uniongyrchol â’r theatr. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Arad Goch ar 01970 617998 post@aradgoch.org.

X