Yn sgil y pryderon cynyddol ynglyn a COVID-19 ac er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr Canolfan Arad Goch a’r cyhoedd yn ehangach, mae y ganolfan wedi cau ei drysau i’r cyhoedd. Mae pob perfformiad, pob dosbarth a chyfarfod a oedd wedi’i drefnu yma wedi’i ganslo neu ei ohurio, gan gynnwys holl sesiynnau TGAU ac AGwedd.

Mae ein staff yn gweithio o adref ar hyn o bryd, felly am unrhyw ymholiadau ebostiwch post@aradgoch.org.

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am wybodaeth dros yr wythnosau nesaf.

X