Mae’r ‘cau lawr’ wedi bod yn her i Gwmni Theatr Arad Goch fel i bawb arall, a rydyn ni’n gweld eisiau cymuned brysur a chyffrous ein canolfan yn Aberystwyth. Ond rydyn ni wedi parhau i greu a dod ar draws heriau a sgiliau newydd wrth wneud, a’r cwbl yn digwydd ar-lein! Dros yr wythnosau nesaf, mi fyddwn ni’n cynnal llwyth o ddigwyddiadau ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol, a rhain yn cynnwys gwylio hen gynyrchiadau o’n harchif, i weithdai creadigol a phrosiectau cyfranogol.

Fel arfer, byddai Canolfan Arad Goch yn llawn bwrlwm ar fore dydd Sadwrn, wrth i griw BlAGur lenwi yr adeilad. Ond er y pandemig, mae BlAGur yn dal i fynd, a rydyn ni wrthi yn gweithio gyda’r aelodau i greu dwy fideo cartŵn wedi’u seilio ar chwedlau o’r Hen Roeg a Gwlad Pwyl. Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf i weld y darn terfynol! Yn ogystal rydyn ni wrthi’n cydweithio gyda chwmnïau mewn gwledydd eraill i gynnal gŵyl theatr ryngwladol ar-lein gyda phaneli trafod o bobl ifanc, gan gynnwys rhai o’n haelodau ifanc ni.

Athrawon, byddwch yn barod, oherwydd byddwn ni’n rhyddhau fideos o berfformiadau llawn ar lein a rhain ar gael am gyfnodau byr yn unig. Erbyn hyn, mae Na, Nel! Wwww! o’r flwyddyn 2018 ar gael i’w wylio. E-bostiwch post@aradgoch.org am linc a chyfrinair. Hefyd, bydd adnoddau a gweithgareddau i blant yn cael eu rhyddhau yn fuan, gan gynnwys lluniau i’w lliwio o’n hen gynyrchiadau.

A beth am Twm Siôn Cati? Roedd ymarferion ar gyfer y cynhyrchiad hwn i fod i gychwyn ar ddydd Llun y 27ain o Ebrill, ond gyda’r daith bellach wedi ei gohirio, roedd rhaid meddwl am ‘plan b’. Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i Gyngor y Celfyddydau am barhau i’n cefnogi drwy hyn oll. Fel rhan o’n cytundeb byddwn ni’n parhau i gyflogi’r 5 actor a 2 dechnegydd llaw-rydd fyddai wedi bod yn ein cynhyrchiad nesaf o Twm Siôn Cati. Bydd y prosiect 10 wythnos yma yn gyfle euraidd i feddwl am syniadau newydd, treialu ffyrdd amgen o gyd greu, a dod o hyd i arddulliau newydd o gyflwyno ein gwaith. Mae arbrofi a darganfod yn greiddiol i waith Arad Goch a phwy a ŵyr pa berfformiadau newydd ddarganfyddwn drwy’r arbrawf yma! Yn hytrach na cwrdd yn yr ystafell ymarfer, fel yr arfer, cwrdd yn ddigidol oedd raid, a chychwyn trafod syniadau ar gyfer y wythnosau nesaf.

Cadwch lygad ar wefan Arad Goch, ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ac ymunwch â’n rhestr bostio trwy e-bostio post@aradgoch.org i gael clywed beth sydd ar y gweill. Mae’r creadigrwydd yn parhau! A diolch enfawr i bawb sy’n ymuno yn y bwrlwm ac yn parhau i gefnogi gwaith Arad Goch drwy’r cyfnod anodd yma.

X