Os mae’ch plentyn yn mwynhau theatr a pherfformio, mae ein clybiau drama yn wych i ddatblygu hyder unigolion tra iddynt fod yn rhan o griw gwych o blant.

 

Fe fydd clwb drama BlAGur (Blynyddoedd 2-6) yn cychwyn yn ôl ar ddydd Sadwrn 18/09/2021.  Gyda sesiynau i Flynyddoedd 2 – 4 o 10:00 – 11:00 a Blynyddoedd 5 a 6 o 11:15 – 12:15. Yn anffodus fe fydd y clwb dros Zoom ar gyfer yr hanner tymor cyntaf ond GOBEITHIO i fod nôl mewn person yng Nghanolfan Arad Goch o 6/11/2021 os fydd lefelau covid yn caniatáu.

 

Ar gyfer plant hŷn, mae gennym ni clwb AGwedd. Fe fydd y clwb hefyd ar Zoom ar gyfer yr hanner tymor cyntaf yn cychwyn 29/09/2021. Bob nos Fercher am 4:30 – 6 fe fydd y plant yn datblygu ei sgiliau creadigol gyda’n cyfarwyddwyr. Os yw’n caniatáu, rydyn ni’n GOBEITHIO gallwn gynnal y clwb nôl yng Nghanolfan Arad Goch o 4:00 – 5:30 o 3/11/2021 ymlaen.

X